An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1138357828" to 202080 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.27966079" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile,0) as ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card, ip_city, ip_powiat WHERE ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_card_cs.card_id = ip_card.card_id AND ip_card.city_id = ip_city.city_id AND ip_card.card_status = '0' AND ip_city.powiat_id=ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=1 AND ip_cs.cat_id=42065 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42065 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Napoje, woda - mazowsze.info An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1060951617" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ilosc FROM ip_cs cat, ip_card_cs cc, ip_powiat powiat, ip_card card, ip_city city WHERE city.city_id=card.city_id AND card.card_status = '0' AND card.card_id=cc.card_id AND cc.cs_id=cat.cs_id AND cat.subcat_id=43922 AND city.powiat_id=powiat.powiat_id AND powiat.state_id=1
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
Kryniczanka
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
05-800 Pruszków, Staszica 1,
pow.: pruszkowski, woj.: Mazowieckie
(4822) 7587163
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
26-800 Białobrzegi, Krakowska 100,
pow.: białobrzeski, woj.: Mazowieckie
48 613 57 05
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
26-617 Radom, Klwatecka 66b,
pow.: radomski, woj.: Mazowieckie
48 364 27 96
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
05-200 Wołomin, Armii Krajowej 110/112,
pow.: miński, woj.: Mazowieckie
22 787 67 00
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
03-159 Warszawa, Czeremchowa 15,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 676 64 45
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
00-020 Warszawa, Chmielna 2,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 827 17 06
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
01-034 Warszawa, Olbrachta 94,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 533 22 98
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
02-829 Warszawa, Samsonowska 1,
pow.: warszawski-zachodni, woj.: Mazowieckie
(4822) 6446018
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
26-670 Pionki, Działki Suskowolskie 83,
pow.: radomski, woj.: Mazowieckie
(4848) 6121640
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl